Razvojni projekti

Izbalansirana kombinacija treninga, koučinga, hr konsaltinga u određenom vremenskom periodu, a sa definisanim dugoročnim ciljem razvoja. Prethodi im procena razvojnih potreba kompanije ili učesnika projekta, a tokom i nakon razvojnog procesa se vrši praćenje i održavanje postignutih efekata.

Razvojni projekti

Izbalansirana kombinacija treninga, koučinga, hr konsaltinga u određenom vremenskom periodu, a sa definisanim dugoročnim ciljem razvoja. Prethodi im procena razvojnih potreba kompanije ili učesnika projekta, a tokom i nakon razvojnog procesa se vrši praćenje i održavanje postignutih efekata.

Razvojni projekti

Razvojni  projekti  predstavljaju  kombinaciju treninga, koučinga,  hr konsaltinga  u  određenom  vremenskom periodu, a sa specifično definisanim dugoročnim ciljem razvoja.  Njima  prethodi  detaljna  procena  razvojnih potreba  kompanije  ili  učesnika  projekta,  a  tokom  i nakon razvojnog procesa se vrši praćenje i održavanje postignutih  efekata.  Iako je H.art do sada vodio više desetina razvojnih projekata, zapravo ne postoje dva ista projekta. Oni zavise i od polazne osnove (trenutnih veština, stavova, navika učesnika i njihovog okruženja) i od razvojnog cilja (onoga što je potrebno unaprediti da bi se postigao željeni poslovni uspeh) koji su u svakoj kompaniji drugačiji. Samim time su i sadržaj, metodologija, trajanje i dinamika, kao i resursi različiti. Ovakvi  “tailor  made”  projekti se  mogu  primenjivati  na  bilo  koju  oblast  razvoja, mada je H.art na tržištu prepoznat kao partner u razvoju veština rukovođenja i građenja lideršip kulture. Ukratko, oni su najsigurnije i najisplativije ulaganje u vaše zaposlene i vašu kompaniju.

Button Text

Benefiti i specifičnosti razvojnog projekta

Primaran je cilj

On je strateški, holistički, da bi se kompanija u celosti pomerila za korak napred. Definiše se na osnovu procene razvojnih potreba(LINK).
Metodološka fleksibilnost

Na osnovu cilja se određuje metodologija koja će biti korišćena: radionice, treninzi (LINK), različite vrste koučinga (LINK), konsalting (LINK)itd. Dinamika, intenzitet rada i trajanje procesa se usklađuju takođe sa sadržajem programa.
Primena naučenog u praksi

Očekuje se da učesnici nose svoj deo odgovornosti za a) sopstveni razvoj i b) razvoj rukovodilaca/zaposlenih ispod sebe, kroz pripremne i „domaće zadatke“. U tu svrhu je moguće koristiti on-line platformu (LINK).
Razvoj je proces sa logičkim sledom modula

Svaka sledeća aktivnost, pa i svaka sledeća faza, je nastavak prethodne, što doprinosi produbljivanju, povezivanju znanja u celinu. Kako se u sredini ili na kraju krupne faze projekta radi ponovna procena (LINK), program i pristup grupi se ažurira pa se uvek razvija strateški aktuelna razvojna oblast.
Sinergetski efekat

U projekat se uključuju svi rukovodioci dela ili cele kompanije, pa sami učesnici svojim unapređenim ponašanjem i podrškom utiču pozitivno jedni na druge.
Hijerarhijski nivoi i sektori

Svi počinju da koriste sličnu terminologiju i bolje se razumeju.
Saradnja sa HR-om i Generalnim direktorom

HR predstavlja nekog ko povezuje HR i menadžment sisteme sa razvojem ljudi; Generalni direktor (ili top menadžer) predstavlja ključnog sponzora koji podržava sve što se radi, koji postavlja strateške poslovne i razvojne ciljeve;  Konsultanti su neutralni i donose svoju ekspertizu, iskustvo i motivaciju. 
Slanje kompanijski bitnih poruka

Moguće je sve vreme pratiti ključne potrebe, promene, strateške razvojne i poslovne ciljeve i vrednosti kompanije. To se može provlačiti u vidu poruka koje se daju učesnicima tokom programa.
rezultati-razvoj1.png
H.art Development
Komercijalista | https://t.co/PHrefqQwN0 development center d.o.o. | Amibo Beograd, Arilje | Poslovi Infostud https://t.co/nZ686sj6fI
H.art Development
Pročitajte šta je naša Marija Pavić - direktor, HR konsultant i kouč napisala o konceptu shared leadershipa (međuso… https://t.co/rqwKgoFc4h

Pretraži sajt

©2019 H.art Development center doo.Sva prava zadrzava. Designed By A&M Programming and design

Search