Trening

Karakteristike naših treninga su visoka interakcija sa učesnicima i svest o potrebi primene naučenog u praksi.

Trening

Lista treninga nije konačna, a svaki trening se prilagođava specifičnim potrebama klijenata.

Trening

Verujemo da je tajna uspeha svakog dobrog trenera ljubav prema poslu koji obavlja i fokus na klijenta.

Specificnosti treninga

razvojni projekti trening

Specifičnosti naših treninga

ISPITIVANJE POTREBA

U fazi ispitivanja potreba, pri kreiranju „in-house tailor made“ treninga, uzimamo u obzir strateške ciljeve konkretne  kompanije  i  specifične  razvojne  ciljeve samih učesnika.

DVOSMERNOST I INTERAKCIJA

Kako bi postigli maksimum razvoja u radu insistiramo na  dvosmernosti  i  interakciji.  Time  odgovaramo  na još konkretnije potrebe koje se javljaju tokom samog treninga.

IZVLAČENJE IZ UČESNIKA

Pored usvajanja novih koncepata, pažljivo se provežbavaju razni aspekti veština koje su tema treninga (kako na unapred smišljenim studijama slučaja, „role play-evima“, simulacijama, tako i na realnim primerima samih učesnika). Zbog toga se može reći da oni nekad više liče na grupni koučing nego na klasični trening.

ZADACI ZA UČESNIKE

Kao  što  postoje  obavezni  pripremni  zadaci  pre  treninga, tako se sa učesnicima dogovara i naredni koraci za spuštanje naučenog u praksu posle trening sesija („domaći zadaci“).

STRUČNOST

Program vode iskusni konsultanti sa dosta godina iskustva kako u trenerskom radu tako i u primeni veštine koju isporučuju.

DUGOROČNI EFEKTI

Najčešće  su  ovi  treninzi  u  sklopu  šireg  razvojnog projekta,  kako  bi  se  osiguralo  uspešno  postizanje dugoročnih efekata, pa se koristi ili koučing ili svaki naredni  trening  u  nizu  kao  svojevrstan  „follow  up“ prethodnoj temi. Nadređenima od učesnika ili naručiocu se naknadno daju preporuke kako bi se osigurao efekat treninga.

HOLISTIČKI PRISTUP

Uobičajeno je da se različiti aspekti veštine koja se trenira povezuju sa drugim poslovnim i liderskim veštinama koje učesnici imaju ili treba da razviju

PROJEKTNI PRISTUP

Čak i dvodnevni trening može da ima preko četiri koraka u vremenu:

 1. pripremne zadatke,
 2. prvi dan treninga,
 3. zadatke za spuštanje naučenog u praksu,
 4. drugi dan treninga,
 5. ponovo zadatke za provežbavanje,
 6. „follow up“ sastanak (grupni koučing) za procenu efekata,  utemeljivanje  unapređenog  i  podršku  za dalji razvoj i sastanak sa naručiocem i
 7. na kraju primenu naučenog u svakodnevnom radu.

Lista odrzanih treninga

Lista održanih treninga

Ključne veštine rukovođenja

 1. Svest o rukovodećoj ulozi i poslovanju (Biznis simulacija)
 2. Situaciono rukovođenje *
 3. Delegiranje zadataka
 4. Razvoj zaposlenih
 5. Motivacija zaposlenih i motivacioni lideršip
 6. Davanje fidbeka
 7. Situaciono rukovođenje timovima *
Specifične veštine rukovođenja

 1. „Rukovodilac po prvi put“ *
 2. Rukovođenje rukovodiocima
 3. Strateško planiranje
 4. Koučing
 5. Mentoring
 6. Građenje poverenja *
 7. Vođenje kroz promene
 8. Vođenje sastanaka
 9. Podizanje angažovanja i inicijative kod zaposlenih
 10. Selekcija i uvođenje novozaposlenog
 11. Građenje korporativne kulture
Veštine upravljanja učinkom zaposlenih

 1. Očekivanja za učinak: odgovornosti i ciljevi
 2. Razvojni ciljevi i razvojni plan
 3. Praćenje, izveštavanje i kontrola učinka
 4. Evaluacija učinka
 5. Razgovor za upravljanje učinkom
Veštine lične efikasnosti i produktivnosti bitne za liderstvo

 1. Samomotivacija, inicijativa i posvećenost u poslu
 2. Upravljanje stresom i balans životnih polja
 3. Upravljanje vremenom
 4. Donošenje odluka i rešavanje problema
 5. Adaptabilnost na promene
 6. Situaciono samorukovođenje
 7. „6 šešira“ – kreativno razmišljanje i struktuirana facilitacija
Veštine komunikacije i odnosa

 1. Konstruktivna komunikacija i asertivne tehnike
 2. Emocionalna inteligencija (lidera)
 3. Vršenje uticaja (napredne veštine komunikacije)
 4. Upravljanje konfliktima
 5. Prezentacione veštine
 6. Pregovaranje
 7. Interna komunikacija i odnosi u timu ili kompaniji
 8. Briga o internom /eksternom klijentu
Ostale veštine

 1. Trening za trenere i fasilitatore
 2. Upravljanje projektima

Trening za trenere

Trening za trenere

H.art izvodi otvorene i in-house Treninge za trenere. Ti treninzi mogu biti sa fokusom na određenu oblast ili pak ceo trening proces: od ispitivanja razvojnih potreba, preko kreiranja treninga, izvođenja do praćenja i održavanja efekata održanih treninga. Iskustvo je pokazalo da TTT predstavlja nesumnjiv povraćaj investicije, jer se po ceni jedne obuke kasnije dobije potencijalno beskonačan broj internih obuka.

Takođe H.art vam daje mogućnost kreiranja bilo kog treninga  iz  H.art-ovog  repertoara  koji  se  prenosi  internim trenerima kompanije kroz tematski trening za trenere (bilo da su to vaši treninzi ili naše obuke za H.art  ili  Blanchard  akreditovane  treninge),  a  oni  ga kasnije  drže  zaposlenima  u  svojoj  kompaniji  koliko god je puta potrebno.

H.art sprovodi obuke i za osobe čiji je posao organizovanje razvoja i treninga unutar kompanije, obezbeđujući im sva neophodna znanja i alate.

Otvoreni trening

Otovreni trening

Oni se najčešće organizuju po zahtevu naših klijenata koji za određenu temu nemaju dovoljno učesnika da okupe grupu za in-house trening, te mi umesto njih organizujemo otvoreni trening na traženu temu i pozovemo i naše druge klijente. Tada učesnici imaju prilike da se upoznaju i sa radom drugih kompanija, i da razmene zajednička iskustva.

Trening sala

Trening sala

H.art i Blanchard Srbija poseduju svoju trening salu u svojim prostorijama srcu Zemuna (pored keja), kapaciteta 12-15 učesnika (kada sede u krugu) ili 25-30 (kada su stolice bioskopski raspoređene). Kada klijent koristi naše usluge organizacije treninga, pored trening sale, je obezbeđena i sva potrebna oprema za trening kao i osveženje i ketering.

H.art Development
Naš klijent, kompanija JUMO sa sedištem u Beču, traži Inženjera prodaje za rad na terenu na teritoriji Srbije. Prij… https://t.co/wqIWXcgH52
H.art Development
Inženjer prodaje za merno regulacionu opremu | https://t.co/PHrefr87Ey development center d.o.o. | Rad na terenu |… https://t.co/ecQ9ENPbUB

Pretraži sajt

©2019 H.art Development center doo.Sva prava zadrzava. Designed By A&M Programming and design

Search